KONTAKTY

Industra invest s.r.o                                Industra s.r.o.
Mojš 139                                                     Mojš 139
010 01 ŽILINA                                            010 01 ŽILINA

IČO        44011407                                    IČO       44266081
IČ DPH  SK 2022539992                         IČ DPH SK 2022635923
č.ú.    2620789347/1100                         č.ú.   2622789527/1100


mobil:
0905 981 976, 0903 552 461
fax: 041/281 2001
e-mail: industra@industra.sk

www.industra.sk