VOĽNÉ PRIESTORY BUDOVA B

   Priestor  Poschodie  Izby
 (ks)
Plocha
(m2)
 Sklad
 (m2)
 Terasa
 (m2)
Parkovacie miesta
(ks)
Cena
(EUR bez DPH)
 Stav
   Obchod 1  1NP(prízemie)    170,98      3    Predané
   Obchod 2  1NP(prízemie)    124,55      2    Predané
   Obchod 3  1NP(prízemie)    136,26      2    Predané
   Byt č.1  2.NP  4  102,88  2,22  13,82  2    Predané
   Byt č.2  2.NP  3  83,56  6,39  10,36  2    Predané
   Byt č.3  2.NP  3  88,64  2,22  37,26  2    Predané
   Byt č.4  2.NP  3  111,41  2,22  19,56  2  180573,71  Voľné Kontaktovať
   Byt č.5  3.NP  4  102,88  2,22  13,82  2    Predané
   Byt č.6  3.NP  3  83,56  2,22  10,36  2    Predané
   Byt č.7  3.NP  3  88,64  2,22  12,01  2    Predané
   Byt č.8  3.NP  3  111,41  2,87  10,1  2    Predané
   Byt č.9  4.NP  4  102,88  2,87  13,82  2    Predané
   Byt č.10  4.NP  3  83,56  2,87  10,36  2    Predané
   Byt č.11  4.NP  3  88,64  2,87  12,01  2    Predané
   Byt č.12  4.NP  3  111,41  2,87  10,1  2    Predané