VOĽNÉ PRIESTORY BUDOVA A

   Priestor  Poschodie  Izby
 (ks)
Plocha
(m2)
 Sklad
 (m2)
 Terasa
 (m2)
Parkovacie miesta
(ks)
Cena
(EUR bez DPH)
 Stav
   Obchod 1  1    456,03      5    Predané
   Obchod 2  1    91,01      2    Predané
   Obchod 3  1    106,36      2    Predané
   Obchod 4  1    247,61      3    Predané
   Kancelária (služby) 1  2    41,53      1    Predané
   Kancelária (služby) 2  2    40,13      1    Predané
   Kancelária (služby) 3  2    41,67      1    Predané
   Kancelária (služby) 4  2    47,57      1    Predané
   Kancelária (služby) 5  2    49,9    28,31  1    Predané
   Kancelária (služby) 6  2    48,45    19,61  1    Predané
   Kancelária (služby) 7  2    46,32    19,61  1    Predané
   Kancelária (služby) 8  2    72,76    27,58  1    Predané
   Kancelária (služby) 9  3    41,53      1    Predané
   Kancelária (služby) 10  3    40,13      1    Predané
   Kancelária (služby) 11  3    41,67      1    Predané
   Kancelária (služby) 12  3    47,57      1    Predané
   Kancelária (služby) 13  3    49,9    10,96  1    Predané
   Kancelária (služby) 14  3    48,45    7,98  1    Predané
   Kancelária (služby) 15  3    46,32    7,38  1    Predané
   Kancelária (služby) 16  3    85,09    10,88  2    Predané
   Byt č.1  4  3  80,93  7,73  7,93  2    Predané
   Byt č.2  4  4  102,98  8,43  18,49  2    Predané
   Byt č.3  4  3  93,86  7,79  15,82  2    Predané
   Byt č.4  4  3  84,74  7,79  11,21  2    Predané
   Byt č.5  5  2  46,05  2,52  16,2  1    Predané
   Byt č.6  5  3  66,59  2,52  40,22  2    Predané
   Byt č.7  5  3  77,79  2,52  18,52  2    Predané
   Byt č.8  5  4  107,68  3,93  20,72  2    Predané